1. Rekisterinpitäjä
 
Nimi: Yksi elämä -terveystalkoot/Hengitysliitto ry
Osoite: PL 40, 00621 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Kirsi Hakala
Osoite: PL 40, 00621 Helsinki
sähköpostiosoite: etunimi.sukunim [at] yksielama.fi

3. Rekisterin nimi 

Yksi elämä Unelmien työpäivä -tapahtumarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriin kootaan tiedot kaikista niistä henkilöistä, jotka ilmoittavat tapahtuman Unelmientyöpäivä.fi-sivulla.
Tietoa käytetään:

1) rekisteriin merkittyjen kesken toteuttettavan arvonnan toimeenpanemisessa
2) tapahtumaan liittyvässä ennakkoviestinnässä
3) tapahtuman jälkeisen kyselytutkimuksen toteuttamiseen
4) Yksi elämä -terveystalkoiden viestintään korkeintaan 1 sähköposti/kalenterikuukausi
5) tulevien unelmien työpäivä -tapahtumien ennakkoviestintään

5. Rekisterin tietosisältö 

nimi tai nimimerkki, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilö antaa tiedot itse.
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiedot voidaan luovuttaa työterveyden tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto:
- Aineistoa ei käsitellä manuaalisesti.
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot:
- Sähköinen rekisteri on suojattu yleisin teknisin suojauksin.